Atrakcje


    

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
Jeden z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzykii tańca ludowego. Od 1948 siedziba zespołu mieści się w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2 w dworze Karolin, zmodernizowanym i rozbudowanym w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze” (Europejskie Centrum Matecznik Mazowsze (ECMM)) w Karolinie, otwartym 17 października 2009 r.

 

Prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
Muzeum powstało w 1995, ale eksponaty zbierane były już wiele lat wcześniej, a ich remonty i rekonstrukcja zaczęły się w latach 80. Muzeum posiada około 300 zabytkowych pojazdów, jak również sporą kolekcję rekwizytów (mundury, radia, plakaty itd.), a także eksponaty związane z lotnictwem i militariami.        W związku ze szczupłością miejsca i ilością eksponatów stłoczonych na małej powierzchni, najczęściej eksponaty muzeum można obejrzeć wypożyczone na imprezy plenerowe. Właścicielami muzeum są Joanna i Zbigniew Mikiciukowie, rodzice dziennikarza motoryzacyjnego Patryka Mikiciuka. Muzeum jest otwarte codziennie od godziny 10:00 do 17:00.


Rezerwat przyrody Młochowski Łęg
Rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn. Rezerwat został utworzony w 1984 roku., powierzchnia rezerwatu wynosi 12,04 ha. Dolinę rzeki Utraty porasta drzewostan olszowy ze sporadycznie występującymi jesionem i świerkiem. W warstwie pod szczytu występują tu: czeremcha pospolita, porzeczka czerwona i czarna, trzmielina pospolita, bez czarny, jastrząb pospolity. W 2002 roku wpuszczono do rezerwatu rodzinę bobrów liczącą 7 sztuk.

 

Rezerwat przyrody Młochowski Grąd
Rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn. Rezerwat został utworzony w 1983 roku, powierzchnia rezerwatu wynosi 27 ha.Celem ochrony (wg tablicy informacyjnej) – jest zachowanie fragmentów naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego kontynentalnego. Rosnące tutaj drzewostany dębowo – sosnowe i dębowe liczą sobie 180 lat. W dolnym piętrze rośnie grab i dąb, a w poszyciu dominuje kruszyna pospolita. W 2003 roku została tu zaaklimatyzowana grupa danieli.

 

Pałac w Młochowie
Został wzniesiony na początku XIX wieku. Pałac to budowla o zwartej bryle, wzniesiona na planie prostokąta, piętrowa. Wejście do pałacu prowadzi poprzez portyk ogrodowy, natomiast portyk w elewacji frontowej zawiera jedynie taras widokowy. Wszystkie elewacje pałacu pokryte są głębokim boniowaniem. W czasie I wojny światowej został spalony przez stacjonujące tam wojska rosyjskie, po jej zakończeniu budynek zabezpieczono, ale w okresie międzywojnia nie podjęto odbudowy.

 

Pałac w Rozalinie
Pochodzi z XVIII wieku zbudowany na styl barokowo klasycystyczny. W zespole pałacowym znajduje się kościół św. Marcelina. W podziemiach kościoła znajduje się mauzoleum Raczyńskich,. W pałacu jest galeria malarstwa mająca w swych zbiorach prace takich artystów jak: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Claude Monet, udostępnione dla zwiedzających. Pałac stanowi oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Telefon +48 22 729 86 23

Kom: +48 512 11 99 77

Ośrodek Perła Leśna Ul. Leśna 1, 05-830 Nadarzyn Tel. 22 729 86 23 Mob. 512 11 99 77 Fax. 22 729 86 43 Recepcja: recepcja@perlalesna.pl Kierownik: biuro@perlalesna.pl Marketing: marketing@perlalesna.pl

 

"MK" s.c. ul. Warszawska 2, 05-805 Otrębusy NIP: 534-20-04-860